Wiel Schins Geo-presentaties | Wiel Schins
Wiel Schins is gespecialiseerd om de soms moeilijke, wetenschappelijk getinte materie toegankelijk te maken voor het grotere publiek, te beginnen met kinderen.
Wiel Schins, Zuid Limburg, geologie, Felder, Geologisch, Het Fenomeen Felder, Eijsden-Margraten, natuurwetenschapper
16188
page-template-default,page,page-id-16188,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Wiel Schins

Ingenieur en natuurwetenschapper Wiel Schins, opgegroeid in Etenaken-Wijlre, was al in zijn vroegste jeugd gefascineerd door de Aarde en de historie van ‘zijn’ landschap en dat van de mens daar in. Al snel kwam hij onder de hoede van de vermaarde Werner Felder, die samen met zijn broer Sjeuf de geologie en menselijke prehistorie van Zuid-Limburg op de kaart heeft gezet. De Felders werden zogezegd zijn “geestelijke vaders”. In het grote industriële bedrijfsleven kwam Wiel Schins terecht op het terrein van organisatie-ontwikkeling en duurzaamheid. In zijn visie kan een fundamenteel duurzame samenleving alleen effectief worden bereikt, wanneer deze is gebaseerd op de inzichten uit de historie van planeet en mens. Maar aan dit soort kennis schort het vaak. Daarom zet Wiel Schins zich er speciaal voor in om de soms moeilijke, wetenschappelijk getinte materie toegankelijk te maken voor het grotere publiek, te beginnen met kinderen.

Opmaak 1Want, zegt hij, ondanks dat de kennis er is, weten de mensen bijna niets van de Aarde en dus ook niet van zichzelf. Zo ontstonden er voor zowel het grote publiek als voor scholen en organisaties tientallen lezingen en excursies in het landschap van Zuid-Limburg. Wiel Schins is een goed gedocumenteerd en gerenommeerd spreker, docent, excursieleider, programmamaker, schrijver en aanspreekpunt voor alles wat op de geologie en menselijke prehistorie van Zuid-Limburg betrekking heeft.

Wiel Schins
 • Voorzitter ned. Geologische Vereniging afd. Limburg (GVL)
 • Secretaris Stichting Eugène Dubois
 • Actief bij opgraving vuursteenmijnen Savelsbos, naderhand gids
 • Docent en gids, o.a. bij IKL, IVN en Staatsbosbeheer
 • Boek Het Fenomeen Felder (2008), over de historie van de geologie van Zuid-Limburg a.d.h.v. de levensgeschiedenis van de gebroeders Felder
 • Boek Tussen Utopia en Vanzelfsprekendheid (2014), over de rol van Aarde-leven-bewustwording in organisatie-transformaties
 • Publicaties in vele boeken, tijdschriften, gidsen en foldermateriaal
 • Producent TV-documentaire geologie en prehistorie Eijsden
 • Initiator en co-producent filmdocumentaire Eugène Dubois
 • Ontwikkelaar vuursteen-wandelroute gemeente Eijsden-Margraten
 • Eigenaar Schins Consulting, bureau voor organisatie-ontwikkeling